Βούρτσες Ανταλλακτικές

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ  σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργοστάσιο του εξωτερικού διαθέτει βούρτσες βιομηχανικών εφαρμογών, απλές ή κυλινδρικές, κατασκευασμένες βάσει ειδικών προδιαγραφών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις ανάγκες των πελατών μας.