Μηχανήματα

Η ΛΙΘΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ διαθέτει μηχανήματα επεξεργασίας πλακών φλεξογραφίας, με Διαλύτη ή με Νερό, Συμβατικής ή Ψηφιακής Τεχνολογίας.